P - Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents » P01 - Antiprotozoals » P01B - Antimalarials » P01BB - Biguanides » P01BB01 - Proguanil

proguanil

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiparasitic
Merknaam: 
Paludrine

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-200 mg 1 dd proguanil}

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
30%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.