P - Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents » P01 - Antiprotozoals » P01B - Antimalarials » P01BA - Aminoquinolines » P01BA01 - Chloroquine

chloroquine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiparasitic

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 150mg 1 dd tot max. 600mg 1 dd Chloroquine

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 30algemeen advies kan niet gegeven worden; overweeg of langdurig gebruik van chloroquine is geïndiceerd
< 10een algemeen advies wordt niet gegeven
Renale eliminatie: 
35-42%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
gebruik vermijden
Hemo dialysis: 
gebruik vermijden
CAV/VVHD: 
gebruik vermijden

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.