J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AB - Nucleosides And Nucleotides Excl. Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AB11 - Valaciclovir

valaciclovir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Zelitrex

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 500mg 1 dd tot max. 1000mg 3 dd valaciclovir

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 1000mg/24u in 2 doses valaciclovir

Opmerkingen: bij H. zoster maximale dosering 3000 mg/24 u po, in 3 doses/24u.

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-30 mg/kg/24u in 2 doses valaciclovir}

Opmerkingen: bij H. zoster 60 mg/kg/24u po, in 3 doses/24u,

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
5 - 15bij h. genitalis: 1 dd 500 mg, bij profylaxe van recidiverende h. genitalis: 1 dd 250 mg, bij h. zoster 1 dd 1000 mg
< 5
15 - 30herpes genitalis ongewijzigd, herpes zoster 2 dd 1000 mg

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 50dosis reductie op geleide van spiegels12 uur
< 10dosis reductie op geleide van spiegels24 uur
Renale eliminatie: 
60-90%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.