J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AF - Nucleoside And Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AF07 - Tenofovir Disoproxil

tenofovir disoproxil

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Viread

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-245 mg 1 dd tenofovir disoproxil}

≥ 12 maanden

LadenDosering
po-175 mg/m2 1 dd tenofovir disoproxil}

Opmerkingen: 2-6 jr: 1 dd 6,5 mg/kg 6-12 jr: 17-<22 kg: 1 dd 123 mg 22-<28 kg: 1 dd 163 mg 28-<35 kg: 1 dd 204 mg 12-18 jr: > 35 kg: 1 dd 245 mg

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 5048 uur
10 - 30elke 3-4 dagen
< 10niet voorschrijven
Renale eliminatie: 
70-80%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
gebruik vermijden
Hemo dialysis: 
dialized - 16,5 mg na elke dialysesessie, onder controle van de tenofovirspiegel
CAV/VVHD: 
33 mg 1x per dag, onder controle van de tenofovirspiegel

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.