J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AH - Neuraminidase Inhibitors » J05AH02 - Oseltamivir

oseltamivir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Tamiflu

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-75 mg 2 dd oseltamivir}

Opmerkingen: profylaxe: genoemde dosis eenmaal daags

12 maanden - 18 jaar

10 - 15 kg

LadenDosering
po-30 mg 2 dd oseltamivir}

Opmerkingen: profylaxe: genoemde dosis eenmaal daags

15 - 23 kg

LadenDosering
po-45 mg 2 dd oseltamivir}

Opmerkingen: profylaxe: genoemde dosis eenmaal daags

23 - 40 kg

LadenDosering
po-60 mg 2 dd oseltamivir}

Opmerkingen: profylaxe: genoemde dosis eenmaal daags

≥ 40 kg

LadenDosering
po-75 mg 2 dd oseltamivir}

Opmerkingen: profylaxe: genoemde dosis eenmaal daags

3 - 12 maanden

LadenDosering
po-3 mg/kg 2 dd oseltamivir}

Opmerkingen: profylaxe: genoemde dosis eenmaal daags

1 - 3 maanden

LadenDosering
po-2.5 mg/kg 2 dd oseltamivir}

Opmerkingen: profylaxe: genoemde dosis eenmaal daags

1 - 4 weken

LadenDosering
po-2 mg/kg 2 dd oseltamivir}

Opmerkingen: profylaxe: genoemde dosis eenmaal daags

Nierfunctie

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 5024 uur

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 5030 mg 12 uurprofylaxe: 30 mg 1x per dag
10 - 3030 mg24 uurprofylaxe: 30 mg 1x per 2 dagen
< 10niet voorschrijven
Opmerkingen GFR algemeen: 

Intermitterende hemodialyse: behandeling van influenza: 1e dosis van 30 mg zo snel mogelijk na de eerste verschijnselen, vervolgens 30 mg na elke dialysesessie.
preventie van influenza: 1e dosis van 30 mg zo snel mogelijk na de eerste verschijnselen, vervolgens 30 mg na elke 2e dialysesessie.

Continue venoveneuze hemodialyse/hemo(dia)filtratie: behandeling van influenza: 30 mg 1x per dag.
preventie van influenza: 30 mg 1x per 2 dagen.

Peritoneaal dialyse: behandeling van influenza: eenmalig 30 mg.
preventie van influenza: 30 mg 1x per week.

Renale eliminatie: 
80%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.