J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AX - Other Antivirals » J05AX09 - Maraviroc

maraviroc

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Celsentri

Grenswaarden

1 - 4 weken

pomin. 150mg 2 dd tot max. 600mg 2 dd Maraviroc

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 80bij combinatie met een krachtige CYP3A4-remmer: standaarddosering 1x elke 24 uur
30 - 50bij combinatie met een krachtige CYP3A4-remmer: standaarddosering 1x elke 24 uur
10 - 30bij combinatie met een krachtige CYP3A4-remmer: standaarddosering 1x elke 24 uur
Opmerkingen GFR algemeen: 
bij combinatie met saquinavir/ritonavir en creatinineklaring 50-80 ml/min: standaarddosering 1x elke 24 uur;
bij combinatie met saquinavir/ritonavir en creatinineklaring 30-50 ml/min: standaarddosering 1x elke 48 uur;
bij combinatie met saquinavir/ritonavir en creatinineklaring 10-30 ml/min: standaarddosering 1x elke 72 uur.
Renale eliminatie: 
20%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.