J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AE - Protease Inhibitors » J05AE02 - Indinavir

indinavir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Crixivan

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-800 mg 2 dd indinavir}

Opmerkingen: + 100 mg ritonavir 2 dd po

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 80dosering aanpassen op geleide van de indinavirconcentratie
10 - 50dosering aanpassen op geleide van de indinavirconcentratie
Renale eliminatie: 
10-20%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
dialized
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.