J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AF - Nucleoside And Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AF02 - Didanosine

didanosine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Videx

Grenswaarden

4 weken - 12 maanden

pomin. 100mg/m2 1 dd tot max. 240mg/m2 1 dd didanosine

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

< 60 kg

LadenDosering
po-250 mg 1 dd didanosine}

≥ 60 kg

LadenDosering
po-400 mg 1 dd didanosine}

12 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-120 mg/m2 2 dd didanosine}

1 - 4 weken

LadenDosering
po-100 mg/m2 1 dd didanosine}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 50 bij lichaamsgewicht > 60 kg 200 mg per dag, bij lichaamsgewicht < 60 kg 150 mg 1 dd po
10 - 30bij lichaamsgewicht > 60 kg 150 mg per dag, bij lichaamsgewicht < 60 kg 100 mg 1 dd po
< 10100 mg 1 dd po

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 1050%24 uur
Renale eliminatie: 
20%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.