J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AF - Nucleoside And Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AF06 - Abacavir

abacavir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Ziagen

Grenswaarden

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 300mg 2 dd abacavir

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-300 mg 2 dd abacavir}

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-8 mg/kg 2 dd abacavir}

< 4 weken

LadenDosering
po-2 mg/kg 2 dd abacavir}

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
< 2%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
dialized
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.