J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01A - Tetracyclines » J01AA - Tetracyclines » J01AA08 - Minocycline

minocycline

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 50mg 1 dd tot max. 100mg 2 dd minocycline (als hydrochloride)

14 - 18 jaar

po tot max. 100mg 2 dd minocycline (als hydrochloride)

Standaard doseringen

14 - 18 jaar

LadenDosering
po-4 mg/kg/24u in 2 doses minocycline (als hydrochloride)}

Opmerkingen: startdosering 4 mg/kg éénmalig.

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
onbekend

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.