J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01F - Macrolides, Lincosamides And Streptogramins » J01FA - Macrolides » J01FA01 - Erythromycin

erytromycine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 250mg 4 dd tot max. 1000mg 4 dd erytromycine
ivmin. 250mg 4 dd tot max. 1000mg 4 dd erytromycine

1 maanden - 18 jaar

pomin. 30mg/kg/24u in 2 doses per 24u tot max. 50mg/kg/24u in 4 doses erytromycine
po tot max. 2g/24u in 4 doses erytromycine
iv tot max. 4g/24u in 4 doses erytromycine

Opmerkingen: Max dosering per os: < 12 jr: 2 g/dag; 12-15 jr: 3 g/dag; > 15 jr: 4 g/dag

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
iv-50 mg/kg/24u in 4 doses erytromycine}

1 - 4 weken

LadenDosering
po-30 mg/kg/24u in 3 doses erytromycine}
iv-30 mg/kg/24u in 3 doses erytromycine}

< 1 weken

< 2000 g

LadenDosering
po-20 mg/kg/24u in 2 doses erytromycine}
iv-20 mg/kg/24u in 2 doses erytromycine}

≥ 2000 g

LadenDosering
po-20 mg/kg/24u in 2 doses erytromycine}
iv-30 mg/kg/24u in 3 doses erytromycine}

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
2-15%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Interaction with (ATC):Expected effect:
N03AF01 - Carbamazepine
verhoging plasmaconcentratie carbamazepine
L04AD01 - Ciclosporin
verhoging concentratie ciclosporine
L04AD02 - Tacrolimus
verhoging concentratie tacrolimus
L04AA10 - Sirolimus
verhoging concentratie sirolimus
R06AX12 - Terfenadine
toename cardiotoxiciteit
A03FA02 - Cisapride
toename cardiotoxiciteit
C01BA03 - Disopyramide
toename cardiotoxiciteit
C01AA05 - Digoxin
verhoging plasmaconcentratie digoxine
R03DA04 - Theophylline
verhoging plasmaconcentratie theofylline
J05AE - Protease Inhibitors
verhoging plasmaconcentratie erytromycine

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.