J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials » J01DH - Carbapenems » J01DH04 - Doripeneme

doripeneme

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Doribax

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
iv-500 mg 3 dd doripeneme}

Opmerkingen: infuusduur eventueel verlengen naar 4 uur. Bij nosocomiale pneumonie (waaronder VAP): bij kreatinineklaring > 150 ml/min en/of infecties met niet-fermenterende gramnegatieve bacteriën: overweeg dosis verhoging naar 1 gram 3 dd iv, infuusduur 4 uur. Bij nosocomiale pneumonie (waaronder VAP): behandelduur 10-14 dagen.

Nierfunctie

≥ 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 50250 mg8 uur
10 - 30250 mg12 uur
Renale eliminatie: 
71%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.