J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials » J01DC - Second-Generation Cephalosporins » J01DC04 - Cefaclor

cefaclor

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Ceclor

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 250mg 3 dd tot max. 500mg 3 dd cefaclor

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 2g/24u in 3 doses cefaclor

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-40 mg/kg/24u in 3 doses cefaclor}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 101/4 van de normale dagdosis
Renale eliminatie: 
60-65%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
op dialysedag na dialyse toedienen
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.